Čarodějnický rej ve školní družině

29. 4. 2016

Už od rána sluníčko krásně hřálo a děti z naší školy se už těšily na čarodějnický rej ve školní družině. Po obědě se převlékly do čarodějnických kostýmů, nasedly na svá košťata a odletěly na zahrádku, kde se konal čarodějnický rej. Venku se k nim přidaly i děti z mateřské školy a porovnávali své kouzelnické dovednosti ve slalomu na košťatech, chůzí v sedmimílových botách a ve skákání v neposedných pytlích. Za své kouzelnické dovednosti byli malí čarodějové a čarodějnice odměněni sladkou odměnu a výbornými párečky. Na závěr čarodějnického reje spálili podle lidového zvyku čarodějnici samotnou. A tady už se podívejte, jak to dětem v čarodějnických hábitech slušelo. Fotografie z akce.