Říjen 2016

Měsíční projekt - Příroda na podzim
Týdenní projekt - Les ve škole
 
Všeobecné zaměření
Jídlo - součást všedního dne
Přírodovědné hádanky
Stolování a zdravá strava
 
Sportovní zaměření
Cvičení na nářadí
Sportovní hry na Obecním hřišti
Vycházky spojené s pozorováním
 
Umělecké zaměření
Výroba malého zdravého pohoštění
Práce s přírodním materiálem - Bramboráček
 
Příprava na vyučování
Procvičování učiva formou didaktických her