Školní rok 2019/2020

V tomto školním roce má školní družina jedno oddělení.

Kapacita: 25 dětí

Vychovatelka: Lada Kumherová

Telefonní kontakt: 604259960

Starší děti mohou navštěvovat školní družinu před kroužky nebo akcemi, pořádané školní družinou a školou.

 

Provoz ŠD:

Odpolední ŠD (Po - Pá)

I. oddělení: 11.40 - 16.10 hod.

Denní rozvrh

11.40 - 12.15 - hygienická příprava na oběd

12.15 - 12.40 - oběd

12.40 - 13.10 - odpočinková činnost (četba dětské knihy na pokračování, stolní hry, kresba)

13.10 - 15.00 - zájmová činnost, vycházky nebo individuální činnost

15.00 - 16.10 - hry dle výběru dětí, příprava na vyučování (zábavnou formou nebo podle

dohody s rodiči)

Vyzvedávání dětí po obědě: 1. - 2. roč. ve 12.40 hod.

3. - 4. roč. ve 13.10 hod.

Po skončení hlavní činnosti 15.00 - 16.10 hod.

 

Úplata za ŠD

Úplata je stanovena na 100,- Kč měsíčně.

Termíny plateb:

do 30.9. 2019 400,- Kč

do 31.1. 2019 300,- Kč

do 30.4. 2019 300,- Kč

Děkujeme za dodržování časového rozvrhu a úplaty placené v termínu.

Školní rok 2018-2019

Přihlášky do ŠD u p.vychovatelky Lady Kumherové. Otevřeno 1 oddělení (25 dětí). Přednostně 1., 2., 3. roč.

Změna plateb za ŠD: 100 Kč zůstává, ale platby budou probíhat ve třech splátkách.

                 1. platba: do 30.9.2018       400 Kč    (září - prosinec)

                 2. platba: do 31.1.2019       300 Kč    (leden - březen)

                 3. platba: do 30.4.2019       300 Kč    (duben - červen)

Školní rok 2017-2018

Přihlášky do ŠD u p.vychovatelky Lady Kumherové. Otevřeno 1 oddělení (25 dětí). Přednostně 1., 2., 3. roč. a ze 4. a 5. roč. děti zaměstnaných rodičů.

Změna plateb za ŠD: 100 Kč zůstává, ale platby budou probíhat ve třech splátkách.

                 1. platba: do 30.9.2017       400 Kč    (září - prosinec)

                 2. platba: do 31.1.2018       300 Kč    (leden - březen)

                 3. platba: do 30.4.2018       300 Kč    (duben - červen)