Školní rok 2018-2019

Přihlášky do ŠD u p.vychovatelky Lady Kumherové. Otevřeno 1 oddělení (25 dětí). Přednostně 1., 2., 3. roč.

Změna plateb za ŠD: 100 Kč zůstává, ale platby budou probíhat ve třech splátkách.

                 1. platba: do 30.9.2018       400 Kč    (září - prosinec)

                 2. platba: do 31.1.2019       300 Kč    (leden - březen)

                 3. platba: do 30.4.2019       300 Kč    (duben - červen)

Školní rok 2017-2018

Přihlášky do ŠD u p.vychovatelky Lady Kumherové. Otevřeno 1 oddělení (25 dětí). Přednostně 1., 2., 3. roč. a ze 4. a 5. roč. děti zaměstnaných rodičů.

Změna plateb za ŠD: 100 Kč zůstává, ale platby budou probíhat ve třech splátkách.

                 1. platba: do 30.9.2017       400 Kč    (září - prosinec)

                 2. platba: do 31.1.2018       300 Kč    (leden - březen)

                 3. platba: do 30.4.2018       300 Kč    (duben - červen)