Školní rok 2018-2019

Září

Měsíční projekt

Les ve škole - Seznámení s ponožkou

                     - Příprava do podzimního terénu

 

Všeobecné zaměření

Tvoříme pravidla školní družiny

Pomáháme prvňáčkům

 

Sportovní zaměření

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Tvoříme v přírodě - lesní grafity

Záložka do knížky - kouzelné sojčí pírko

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

Říjen

Měsíční projekt

Les ve škole - Příprava do podzimního terénu

                     - Výprava do podzimního terénu

 

Všeobecné zaměření

Jídlo - součást všedního dne

Stolování a zdravá strava - příprava ovocného salátu

Novodobá tradice - Halloween

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Práce s přírodním materiálem - ptáček

Práce s odpadovým materiálem - sovička

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

Akce

Drakiáda

Listopad

Měsíční projekt

Les ve škole - Podzimní ohlédnutí

 

Všeobecné zaměření

Tradice sv. Martina

Advent

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Výtvarná soutěž- Příbramský anděl

Výrobky na vánoční jarmark

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

Akce

Lucerničková slavnost

Halloween a spaní ve škole

 

Prosinec

Měsíční projekt

Les ve škole - Příprava do zimního terénu

 

Všeobecné zaměření

Vánoční tradice

Zpěv a poslech koled

Vánoční kniha plná pohádek

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Zimní radovánky - stavby ze sněhu

                             - koulovaná

 

Umělecké zaměření

Vánoční výzdoba

Vánoční přání

Drobné dárečky a ozdoby na stromeček

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

 

 

 

Leden

Měsíční projekt

Les ve škole - Výprava do zimního terénu

 

Všeobecné zaměření

Chci být fit

Lidské tělo - zajímavosti

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Využití sněhové nadílky- stavby

Bobování

Umělecké zaměření

Zimní výzdoba - různý materiál

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

Únor

Měsíční projekt

Les ve škole - Zimní ohlédnutí

 

Všeobecné zaměření

Tradice masopustu

Tradice sv. Valentýna

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Využití sněhové nadílky- hry na sněhu

 

Umělecké zaměření

Výzdoba na karneval (různý materiál)

Výroba Valentýnky

 

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

 

Březen

Měsíční projekt

Les ve škole - Jarní výprava

 

Všeobecné zaměření

Jaro v přírodě

Pane Komenský, díky!

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

 

 

Umělecké zaměření

Záložka do knížky - různé motivy

Přání pro maminku

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

 

Duben

Měsíční projekt

Les ve škole - Jarní ohlédnutí

 

Všeobecné zaměření

Tradice Velikonoc

Tradice čarodějnic

Naše Země má svátek

Dopravní výchova

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Práce s různým materiálem- Čarodějnice

Výrobky na velikonoční jarmark

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

Akce

Čarodějnický rej

 

Květen

Měsíční projekt

Les ve škole - Jarní ohlédnutí

 

Všeobecné zaměření

Den matek

 

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Přání a dárek pro maminku

Květiny - různý materiál

 

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

 

 

Červen

Měsíční projekt

Les ve škole - Závěrečná přehlídka

 

Všeobecné zaměření

Těšíme se na prázdniny

 

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Zvířátka z potravin

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

Součástí ročního plánu budou aktivity Minimálního preventivního programu a programu Recyklohraní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

 

 

Měsíční projekt - Krásy naší vlasti

Týdenní projekt - Les ve škole

 

Všeobecné zaměření

Putování po zajímavých místech ČR

 

Sportovní zaměření

Míčové hry (vybíjená, kopaná)

Cvičení na nářadí

Sportovní hry na zahrádce a obecním hřišti

 

Umělecké zaměření

Práce s různým materiálem- klobouky

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

Roční plán pro školní rok 2016/2017

Září Měsíční projekt - Pomáháme mladším dětem
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tvoříme pravidla pro naši družinu
  Vzpomínáme na prázdniny
   
  Sportovní zaměření
  Drobné pohybové hry na zahrádce, malém hřišti a obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s drobným materiálem - podzimní motivy
  Práce s přírodním materiálem - lesní hrátky
   
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Drakiáda
   
   
Říjen Měsíční projekt - Příroda na podzim
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Jídlo- součást všedního dne
  Přírodovědné hádanky
  Stolování a zdravá strava
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Výroba malého zdravého pohoštění
  Práce s přírodním materiálem - Bramboráček
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Listopad Měsíční projekt - Přichází zima
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tradice sv. Martina
  Lesní moudrost
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Advent - výroba drobných výrobků na Adventní jarmark
  Adventní výzdoba
  Výrobek na soutěž Příbramský anděl
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou her
  Akce - Halloween
  Akce - Lucerničková slavnost
  Akce - Příbramský anděl
   
   
Prosinec Měsíční projekt - Kouzelný čas Vánoc
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Vánoční tradice
  Zpěv a poslech koled
  Vánoční kniha hádanek a kvízů
   
  Sportovní zaměření
  Zimní radovánky - stavby ze sněhu, koulovaná
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Vánoční výzdoba
  Vánoční přání
  Drobné dárečky a ozdoby na stromeček
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Leden Měsíční projekt - Poznáváme naše tělo
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Leží tam v oboře, nožky má nahoře
  Chci být fit
   
  Sportovní zaměření
  Využití sněhové nadílky - stavby, bobování
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Dárečky k zápisu do I. třídy
  Zimní výzdoba - různý materiál
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Únor Měsíční projekt - Abeceda slušného chování
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Umíme se chovat za všech situací
  Tradice masopustu
  Tradice sv. Valentýna
   
  Sportovní zaměření
  Využití sněhové nadílky - hry na sněhu
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Výzdoba na karneval (různý materiál)
  Výroba Valentýnky
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Březen Měsíční projekt - Přichází jaro
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Jaro v přírodě
  Tradice Velikonoc
  Pane Komenský, díky!
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (přehazovaná, vybíjená, kopaná)
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Jaro - práce s různým materiálem
  Přání pro maminku
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Duben Měsíční projekt - Cestou necestou
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tradice Velikonoc
  Chraňme přírodu
  Dopravní výchova
  Tradice čarodějnic
   
  Sportovní zaměření
  Trénování míčových her
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s různým materiálem - Čarodějnice
  Den země - koláž
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Vítání jara, velikonoční jarmark
  Akce - Čarodějnický rej
   
   
Květen Měsíční projekt - Kniha přírody
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Den matek
  Výroba herbáře
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (trénink přihrávek, kopaná, vybíjená)
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
   
  Umělecké zaměření
  Přání a dárek pro maminku
  Letní výzdoba
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Pojďte s námi za zvířátky
   
   
Červen Měsíční projekt - Krásy naší vlasti
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Putování po zajímavých místech ČR
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (vybíjená, kopaná)
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
   
  Umělecké zaměření
  Práce s různým materiálem - klobouky
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Den dětí

Roční plán pro školní rok 2015 - 2016

Září Měsíční projekt - Poznáváme se, pomáháme si
  Týdenní projekt - Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem
   
  Všeobecné zaměření
  Tvoříme pravidla pro naši družinu
  Vzpomínáme na prázdniny
  Tiskařský šotek
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (přehazovaná, vybíjená, kopaná)
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s drobným materiálem - podzimní motivy
  Práce s přírodním materiálem - lesní hrátky
   
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Drakiáda

 

Více informací