Roční plán pro školní rok 2016/2017

Září Měsíční projekt - Pomáháme mladším dětem
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tvoříme pravidla pro naši družinu
  Vzpomínáme na prázdniny
   
  Sportovní zaměření
  Drobné pohybové hry na zahrádce, malém hřišti a obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s drobným materiálem - podzimní motivy
  Práce s přírodním materiálem - lesní hrátky
   
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Drakiáda
   
   
Říjen Měsíční projekt - Příroda na podzim
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Jídlo- součást všedního dne
  Přírodovědné hádanky
  Stolování a zdravá strava
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Výroba malého zdravého pohoštění
  Práce s přírodním materiálem - Bramboráček
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Listopad Měsíční projekt - Přichází zima
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tradice sv. Martina
  Lesní moudrost
  Stolní hry
   
  Sportovní zaměření
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na Obecním hřišti
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Advent - výroba drobných výrobků na Adventní jarmark
  Adventní výzdoba
  Výrobek na soutěž Příbramský anděl
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou her
  Akce - Halloween
  Akce - Lucerničková slavnost
  Akce - Příbramský anděl
   
   
Prosinec Měsíční projekt - Kouzelný čas Vánoc
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Vánoční tradice
  Zpěv a poslech koled
  Vánoční kniha hádanek a kvízů
   
  Sportovní zaměření
  Zimní radovánky - stavby ze sněhu, koulovaná
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Vánoční výzdoba
  Vánoční přání
  Drobné dárečky a ozdoby na stromeček
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Leden Měsíční projekt - Poznáváme naše tělo
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Leží tam v oboře, nožky má nahoře
  Chci být fit
   
  Sportovní zaměření
  Využití sněhové nadílky - stavby, bobování
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Dárečky k zápisu do I. třídy
  Zimní výzdoba - různý materiál
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Únor Měsíční projekt - Abeceda slušného chování
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Umíme se chovat za všech situací
  Tradice masopustu
  Tradice sv. Valentýna
   
  Sportovní zaměření
  Využití sněhové nadílky - hry na sněhu
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Výzdoba na karneval (různý materiál)
  Výroba Valentýnky
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Březen Měsíční projekt - Přichází jaro
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Jaro v přírodě
  Tradice Velikonoc
  Pane Komenský, díky!
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (přehazovaná, vybíjená, kopaná)
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Jaro - práce s různým materiálem
  Přání pro maminku
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
   
   
Duben Měsíční projekt - Cestou necestou
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Tradice Velikonoc
  Chraňme přírodu
  Dopravní výchova
  Tradice čarodějnic
   
  Sportovní zaměření
  Trénování míčových her
  Cvičení na nářadí
  Vycházky spojené s pozorováním
   
  Umělecké zaměření
  Práce s různým materiálem - Čarodějnice
  Den země - koláž
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Vítání jara, velikonoční jarmark
  Akce - Čarodějnický rej
   
   
Květen Měsíční projekt - Kniha přírody
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Den matek
  Výroba herbáře
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (trénink přihrávek, kopaná, vybíjená)
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
   
  Umělecké zaměření
  Přání a dárek pro maminku
  Letní výzdoba
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Pojďte s námi za zvířátky
   
   
Červen Měsíční projekt - Krásy naší vlasti
  Týdenní projekt - Les ve škole
   
  Všeobecné zaměření
  Putování po zajímavých místech ČR
   
  Sportovní zaměření
  Míčové hry (vybíjená, kopaná)
  Cvičení na nářadí
  Sportovní hry na zahrádce a Obecním hřišti
   
  Umělecké zaměření
  Práce s různým materiálem - klobouky
   
  Příprava na vyučování
  Procvičování učiva formou didaktických her
  Akce - Den dětí