Mateřská škola

Mateřská škola je jednotřídní, sídlí v jedné budově se základní školou uprostřed obce Rosovice. Je spádová pro 3 obce.

Pro školní rok 2019-2020 je zapsáno 26 dětí. MŠ je s celodenní péčí, o děti pečují 2 pedagogické pracovnice. Nově nastupujícím dětem umožňujeme 2-3 dny pobyt v MŠ s rodičem, je-li zřetelné, že s odloučením od rodiče budou problémy.

Jsme jedna ze škol zasazena uprostřed přírody. Proto je i naše práce zaměřená na poznávání přírody, jejích zákonitostí, na ekologické chování a ochranu životního prostředí..

Blízké obce a města jako je Dobříš a Příbram nabízejí své historické památky a služby specifické právě pro tento kraj. Příbram muzea, doly s vláčky, kulturní vyžití, podobně jako Dobříš se svým zámkem a parkem.

Poznávací akce, výlety a pod. konáme většinou ve spolupráci se ZŠ, s rodiči (se kterými panuje dlouholetá a účinná spolupráce), nebo s okolními MŠ.

Naší snahou je umožnit rovnoměrný, optimální a bezproblémový vývoj dítěte. Snažíme se o to, aby děti prožily pokud možno každý den jako veselou pohádku, s písní, cvičením, obrázky, kreslením, hrou......... s laskavými a chápavými lidmi.