Rozhodnutí o přijetí dětí do na školní rok 2019-2020

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2019/2020


Č.j.: MŠ88/2019

V Rosovicích: 10.5.2019


Přijati                                      Nepřijati

reg.č. 12                                           reg.č. 9

reg.č. 3                                             reg.č. 16

reg.č. 1                                             reg.č. 7

reg.č. 5                                             reg.č. 11

reg.č. 6                                             reg.č. 10

reg.č. 4                                             reg.č. 14

reg.č. 13

reg.č. 17

reg.č. 15

reg.č. 2

reg.č. 8
Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.
Mgr. Kateřina Melšová

ředitelka školy

Zápis do 2019

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

                                        Zápis do MŠ Rosovice se koná ve čtvrtek 2. května 2019

                                                            od 14.00hod. do 16.00hod.

                                           Přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2019/2020 do MŠ

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ.

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2013 do 31.8 2014 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2019 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2019 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 2.5.2019, děti se přijímají od školního roku 2019/2020.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 2.5.2019 od 14.00hod. do 16.00hod. v kanceláři MŠ.

Žádosti si můžete vyzvednout v MŠ před zápisem.

 

V Rosovicích dne:          25.3.2019                                                                Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 55/2019                                                                                                  ředitelka školy

 

Bruslení 2018

BRUSLENÍ

10 lekcí - 500,-Kč

Každou středu - od 10.10 do 19.12. (jen 31.10. bruslení nebude).

Odjezd od MŠ v 7.45 hod.

S sebou: brusle, helmu (nejlépe lyžařskou), rukavice, oblečení na bruslení (kombinéza, nepromokavé oblečené),

             náhradní oblečení, lahev s pitím.

Svačinu děti dostanou.

Rozhodnutí o přijetí dětí do

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2018/2019

 

Č.j.: MŠ38/2018                                                                      V Rosovicích: 11.5.2018

 

Registrační číslo:                                                                       Rozhodnutí o přijetí:

1                                                                                               přijat

2                                                                                               nepřijat

3                                                                                               nepřijat

4                                                                                               přijat

5                                                                                               přijat

6                                                                                               nepřijat

7                                                                                               přijat

8                                                                                               nepřijat

9                                                                                               nepřijat

10                                                                                             nepřijat

11                                                                                             nepřijat

12                                                                                             nepřijat

13                                                                                             přijat

14                                                                                             nepřijat

15                                                                                             nepřijat

16                                                                                             přijat

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

 

                                                                                                 Mgr. Kateřina Melšová

                                                                                                 ředitelka školy

Zápis do 2018

Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram

                                        Zápis do MŠ Rosovice se koná ve středu 2. května 2018

                                                            od 14.00hod. do 16.00hod.

                                           Přinést s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

Kritéria k zápisu pro školní rok 2018/2019 do MŠ

·         Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Rosovicích.

·         Potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte je nedílnou součástí Žádosti o přijímání dítěte do MŠ (neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

·         Ředitelka školy může přijmout děti pouze do naplnění kapacity MŠ. Při rovnosti bodů, bude přihlédnuto k datu narození dítěte.

 

1)      Povinné vzdělávání

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní docházky) – narozené od 1.9.2012 do 31.8 2013 s trvalým pobytem v Rosovicích.

 

2)      Věk dítěte

Podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8.2018 dovrší 3. let věku a mají místo trvalého pobytu v Rosovicích.

 

3)      V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího, a které do 31.8. 2018 dovrší 3. let věku.

 

Kritéria jsou platná pro zápis do Mateřské školy v Rosovicích dne 2.5.2018, děti se přijímají od školního roku 2018/2019.

Termín pro odevzdání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je 2.5.2018 od 14.00hod. do 16.00hod. v kanceláři MŠ.

Žádosti si můžete vyzvednout v MŠ před zápisem.

 

V Rosovicích dne:                                                                          Mgr. Kateřina Melšová

Č.j.: MŠ 7/2018

 

                                                                                                       ředitelka školy