Rozhodnutí o přijetí dětí do

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram pro školní rok 2018/2019

 

Č.j.: MŠ38/2018                                                                      V Rosovicích: 11.5.2018

 

Registrační číslo:                                                                       Rozhodnutí o přijetí:

1                                                                                               přijat

2                                                                                               nepřijat

3                                                                                               nepřijat

4                                                                                               přijat

5                                                                                               přijat

6                                                                                               nepřijat

7                                                                                               přijat

8                                                                                               nepřijat

9                                                                                               nepřijat

10                                                                                             nepřijat

11                                                                                             nepřijat

12                                                                                             nepřijat

13                                                                                             přijat

14                                                                                             nepřijat

15                                                                                             nepřijat

16                                                                                             přijat

 

Dle školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst.2, se zveřejněním seznamu považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené.

 

 

                                                                                                 Mgr. Kateřina Melšová

                                                                                                 ředitelka školy