1953 - 1999

V roce 1953 byla sice v ZŠ (jejímž ředitelem byl od srpna J. Roušal) otevřena mateřská škola, avšak škola se z trojtřídky změnila na školu dvojtřídní. Od října 1955 začala psát mateřská škola svoji samostatnou historii. Ředitelkou se stala L. Křížová, kterou záhy vystřídala M. Podhradská. Ve školním roce 1960 - 1961 převzala vedení mateřské školy J. Koucká, po ní postupně M. Navrátilová, M. Hrubá, J. Dvořáková, J. Kyšperská, Š Řeháková a R. Chovanečková. V roce 1995 převzala řízení mateřské školy A. Mlýnková, která po sloučení obou zařízení – základní a mateřské školy – zůstala pracovat ve škole jako zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu.

Ve funkci učitelky mateřské školy se rovněž vystřídala celá řada pedagogů. Po delší čas vypomáhala na částečný úvazek důchodkyně Eva Svojitková z Příbramě.

Na základní škole rovněž docházelo v průběhu let ke změnám v pedagogickém sboru. Od roku 1964 až do roku 1991 působil ve funkci ředitele Zdeněk Choc. Spolu s ním učila na základní škole jeho žena, Marie Chocová, kterou vystřídala po 25 letech působení Helena Martincová. Ta se stala v roce 1991 ředitelkou školy. Od roku 1992 posílila pedagogický sbor Alena Žáková. Jako vychovatelky se zde vystřídaly Vlasta Voděrová, Martina Přibylová a Věra Šmídová. Školnicí byla do roku 1978 Marie Musilová a poté Emilie Žáčková.

V tomto období se počty žáků v základní škole měnily – od 21 do 28 žáků. Činnost školy narušil v roce 1993 požár komína (škoda 100 000 Kč) a vykradení školy (škoda 30 000 Kč).

Po neshodách vedení školy s OÚ Rosovice (kde působil ve funkci starosty pan Kyšperský) byl v roce 1995 vyhlášen konkurz na místo ředitele školy. Od školního roku 1995 – 1996 je ředitelkou školy Mgr. Zdenka Pecharová. Nastoupil i nový pedagogický sbor – učitelka Ing. Elen Langerová, a o rok později nová vychovatelka Lada

Kumherová. Po vzniku trojtřídky (od škol. roku 1996/97) se na místě učitele vystřídali Václav Cígner, Barbora Krausová, Hana Kortusová a Markéta Müllerová.

V tomto období pracoval na základní škole kroužek keramiky, veselého zpívání, němčiny, angličtiny a kroužek divadelní. Divadelní kroužek slavil v obci i mimo ni velké úspěchy. Pod vedením paní učitelky Ing. E. Langerové děti nacvičily několik pohádek (Domeček, O zlé koze, Kocour v botách...). S představením Kocour v botách, k němuž složil hudbu skladatel M. Pavlíček, vystupovaly děti na Malé scéně příbramského divadla pro žáky příbramských škol...

V tomto období začala tradice „Rosovického pětiboje“, letních slavností i přátelských fotbalových utkání s žáky ZŠ Suchodol. K těmto aktivitám se přidal i turnaj ve vybíjené. Společně se ZŠ Suchodol s námi o stupně vítězů soupeří i ZŠ Pičín a ZŠ Hluboš. Žáci začali jezdit na školu v přírodě (Šumava, Krkonoše).