2000 - 2015

Ve školním roce 2000 – 2001 byla základní škola integrována s mateřskou. Ředitelkou se stala Mgr. Zdenka Pecharová, zástupkyní pro předškolní výchovu Alena Mlýnková.

Od 1. ledna 2001 se stala škola právním subjektem – příspěvkovou organizací.

Po odchodu Ing. Elen Langerové ubylo škole mnoho žáků. Základní škola se stala opět dvojtřídní (celkový počet – 26 žáků). Ve školním roce 2001 – 2002 nastoupila učitelka Dagmar Neumannová, později Sokolová. V tomto složení pracuje pedagogický sbor dosud.

Škola je vybavena – v rámci programu Internet do škol - počítači; kroužek Počítače, který vede Mgr. Dagmar Sokolová, navštěvují téměř všichni žáci školy. Od zavedení povinné angličtiny ve 3., 4. a 5. ročníku rozšířila pedagogický sbor učitelka Mgr. Jana Vokurková, později Dana Kuchyňková a Mgr. Jiřina Hamzová, která zároveň vede kroužek Hrátky s angličtinou pro děti mateřské školy a kroužek Angličtina pro žáky 1. a 2. ročníku. Kromě toho však pracuje na škole také kroužek Dovedné ruce, který vede Mgr. Dagmar Sokolová, kroužek Keramika pod vedením Aleny Mlýnkové, kroužek Veselé vaření pod vedení Jaroslavy Krásové, kroužek Cvičení se Zuzanou, který vede paní Zuzana Schmarczová, kroužek Veselé pískání pod vedením Mgr. Zdenky Pecharové, Počítače pro MŠ pod vedenm Mgr. Dagmar Sokolové a výtvarný kroužek v MŠ pod vedením Bohumily Maříkové.

Základní a mateřská škola organizují společně mnoho akcí – karnevaly, Lucerničkovou slavnost, návštěvy divadelních představení, společné výlety. Ve spolupráci s občanským sdružením Společná pohoda, jež v obci působí, vznikla i další významná akce – Vánoční zpívání v kostele a vánoční jarmark.

V souvislosti s existencí školy nesmíme opomenout dlouholeté pracovnice, pocházející z obce: jde o kuchařku Marii Kocourkovou, která tu začínala v roce 1987, dnes je v důchodu a na její místo byla přijata Jaroslava Krásová, a školnici Janu Kotrbatou, která nastoupila v roce 1989. Tyto provozní pracovnice měly a stále mají velkou zásluhu na chodu školního zařízení.