Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram
Sídlo školy: Rosovice 89, 262 11
Školská zařízení: Školní družina a školní jídelna
Zřizovatel školy: Obec Rosovice
Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Melšová
Vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání: Pavla Řehková
Adresa školy pro dálkový přístup: ZSaMS.Rosovice@seznam.cz

ZŠ a MŠ Rosovice je spádovou školou pro obce Rosovice, Holšiny a Sychrov.
Základní škola je škola malotřídní. Vyučuje se ve dvou třídách. V I.třídě 2. a 3. ročník, ve II.třídě 1., 4. a 5.ročník.
Mateřská škola je jednotřídní a určena zpravidla pro děti ve věku 3 - 6 let.

Archiv - předchozí webové stránky
(Zde se můžete podívat na články a fotografie, které byly zveřejněny před nasazením nového webu)