Vítání občánků

V sobotní odpoledne 12.10.2019 proběhlo Vítání občánků, které se odehrálo jako obvykle v zasedací místnosti obecního úřadu. Tentokrát byla účast velmi hojná. Děti z místní školy a školky vystoupily s pásmem básniček a ukolébavek. Vítání občánků je společenský obřad, při němž je miminko na obecním úřadě slavnostně uvedeno do života obce. Tato událost bývá spojena s předáním pamětního listu, klíčku od obce, květiny a dárkovou kartou do drogerie. Přejeme všem novým občánkům a jejich rodičům zdraví a rodinnou pohodu.