Plán EVVO na školní rok 2015 - 2016

Využití "Učebny v přírodě" na školní zahradě ve výuce i v mimoškolní činnosti

Ptačí budky na školní zahradě - čištění, pozorování (ve spolupráci se sdružením Ornita)

Zapojení do badatelského projektu sdružení Tereza "Les ve škole", metodika pro 2. ročník Lexikon lesních skřítků "Les ve školeTEREZA" (lesveskole@terezanet.cz)

Škola v přírodě - bádání v přírodě

Vztah k přírodě a ochrana životního prostředí ve výukových předmětech, zejména v prvouce a přírodovědě, tvorba herbáře atd.

Besedy a přednášky, týkající se EVVO (podle nabídky)

Celoroční sběr starého papíru a odpadových surovin

Využití odpadových surovin při výtvarné výchově a pracovní činnosti

Udržování čistoty v okolí školy, péče o květiny v předzahrádce školy i ve škole