Prosinec 2019

Bruslíme každou středu až do 18.12. – ukončení kurzu

Středa 11.12.      po bruslení v kostelíku vánoční program - 1.(1.+2.), 2.(3.-5.)

Čtvrtek 12.12.    Zimní dopolední vycházka do přírody spojená se

                              zdobením vánočního stromu pro zvěř (1. – 5. roč.)

Sobota 14.12.    14,30 hod. adventní vystoupení školáků v kostelíku

Pondělí 16.12.   Dopolední kožedělná dílnička s p. Osičkovou

                             z Dobříše ( za finanční podpory MAP rozvoje

                             vzdělávání ORP  Dobříš II MAS Brdy – Vltava) 1.-5.r.

Úterý 17.12.      odjezd v 7,00 do Příbrami – 1.+2. ročník: kino Lví král

Čtvrtek 19.12.   Dopolední koleda po vsi – MŠ i ZŠ ( 1.+2. roč.)

                              3.,4.+5. roč. odjezd v 7,00 hod. do kina: Sněžný kluk

Pátek 20.12.   Vánoční  dopolední posezení ve třídách, rozdání

                          dárečků, podle počasí vycházka do přírody (1. -5. roč.)

 

Vánoční prázdniny od 23.12. do 5.1. 2020!

Krásné Vánoce všem a hodně zdraví do nového roku!