Eva Poláčková – vedoucí učitelka
Kateřina Petáková – učitelka
Ivana Bečičková – asistentka pedagoga