Eva Poláčková – vedoucí učitelka
Kateřina Petáková – učitelka
Tereza Beránková – asistentka
Iva Bečičková – školnice