Třídní plán od 23.05. – 27.05 . 2022

 

Integrovaný blok : Jsme lidé

Podtéma : Zvířátka v ZOO

Námětová hra : Na krotitele, Na ošetřovatele, stavby ohrádek a klecí pro zvířátka v ZOO

Smyslové hry a didaktické hry : stolní hry – vkládání obrázků zvířat – kdo kam patří

JV chvilka : pojmenování zvířat žijících v ZOO – obrázky, vytleskávání – názvy zvířat

Spec.ped.péče : grafomotorické cviky – cesta do ZOO, robotická včelka – programování cesty

                           

Didaktické cílené činnosti :

 1. POHYB

Činnosti :

 • PH – „ Škatulata, hýbejte se
 • Na školní zahradě – rozvoj obratnosti a koordinace pohybů při běhání, zvládání různých překážek
 • Zdravotní cviky se zvířátky
 • Běh s míčem, koulení míče
 1. ŘEČ

Činnosti :

 • Dialog na téma: Jaká zvířata žijí v ZOO, kdo pracuje v ZOO
 • Nácvik pásma básní na zahradní slavnost
 • Samostatné vyprávění pohádek o zvířátkách

 

 1. POZNÁVÁNÍ

Činnosti :

 • Prostorové pojmy: kde stojí zvířátka?
 • Rozdíl mezi domácími zvířaty a zvířaty žijících v ZOO
 • Jak se v ZOO chováme – můžeme zvířata krmit? Křičet? – proč ne?

 

 1. ESTETIKA

Činnosti :

 • Pásmo písní a tanců na zahradní slavnost
 • Poslech pohádek o zvířatech žijících v ZOO
 • Předškoláci – výtvarná práce – zvíře žijící v ZOO

 

 1. PRAKTICKÉ ČINNOSTI
 • Samostatnost dětí – sebeobsluha, vyjadřování
 • Průběžně – poučení dětí o bezpečném chování v MŠ, na zahradě, v autobuse, v ZOO. Poslouchat pokyny učitelky.

 

                                               Eva Poláčková, Kateřina Petáková