Třídní plán od 26. 9.  – 30. 9. 2022

 

Integrovaný blok : Barevný podzim

Podtéma : Ťuky ťuk v podzimním lese

Námětová hra : Na myslivce, na ptáčky, na maminky

Smyslové hry a didaktické hry : Piccolo Logiko, Emušáci Ferda a jeho mouchy

JV chvilka : Vymýšlíme slova na téma“ Podzim „, vymýšlíme slova na určenou hlásku

Spec.ped.péče :  Všímáme si pocitů svých kamarádů – jsme ohleduplní, dodržujeme pravidla třídy

                           

Didaktické cílené činnosti :

 1. POHYB

Činnosti :

 • PH – „ Dobrý den, pojďte ven „, Na ježka
 • kličkování mezi překážkami
 • hod šiškou na cíl
 • zdravotní cviky s míčky

 

 1. ŘEČ

Činnosti :

 • Vyprávění o přírodě, lese, kam chodíme na procházky, samostatný mluvní projev “ co by se stalo, kdyby …
 • Říkadlo : Popěvky – Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp .Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku, típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.

 

 1. POZNÁVÁNÍ

Činnosti :

 • Poznáváme podzimní přírodu kolem nás – využíváme všechny smysly – podzimní les – jak vypadá, jak se v lese chováme
 • Stromy jehličnaté a listnaté, strom – keř
 • Orientace v prostoru i na ploše – nahoře / dole, vlevo/vpravo, vysoko/nízko

 

 1. ESTETIKA

Činnosti :

 • Pracovní listy – grafomotorická cvičení – klubíčko, kolečka
 • Zpěv písně “ Hříbek“, “ Mochomůrka „
 • Lepení, stříhání ,barvení – šnek a šiška

 

 1. PRAKTICKÉ ČINNOSTI
 • Sebeobsluha , hygiena
 • Bezpečnost v areálu a mimo areál MŠ

 

                                           

      Eva Poláčková, Kateřina Petáková