Třídní plán od 1. 11. 2021 – 5. 11. 2021

Integrovaný blok : Jsme lidé

Podtéma : lidské tělo, nemoci a zdraví

Námětová hra : na doktora, na zubaře, na prodavače

Smyslové hry a didaktické hry : rozvoj a užívání smyslů – hmat, čich, chuť, zrak a sluch

JV chvilka : rozhovory nad obrázky s lidským tělem

Spec.ped.péče : diagnostika – výtvarné vyjádření postavy

Didaktické cílené činnosti :

 1. POHYB

Činnosti :

 • Opičí dráha, válení sudů
 • PH : na bacily, PH na sochy
 • Písně s pohybem – Hlava, ramena, kolena, palce

 

 1. ŘEČ

Činnosti :

 • Rozhovory na téma : ochrana těla, nebezpečí úrazu, životospráva, hygiena
 • Opakování básniček na Vítání občánků
 • Správné pojmenování obrázků – jídla, těla ,oblečení

 

 1. POZNÁVÁNÍ

Činnosti :

 • Seznámení se zdravým způsobem života
 • Poznávání předmětů podle hmatu, čichu, sluchu , zraku a chutě
 • Pojmenování lidských částí těla
 1. ESTETIKA

Činnosti :

 • Prstové barvy – výroba rentgenových prstů
 • Obkreslování těl kamarádů – víčkování
 • Zpěv písní s hudebními nástroji

 

 1. PRAKTICKÉ ČINNOSTI
 • Vnímání přírodního prostředí – barevnost podzimu.
 • PH v přírodě – „ Na honěnou „
 • Opakování pravidel bezpečnosti

 

Kateřina Petáková , Eva Poláčková