Zápis do mateřské školy se bude konat  v pondělí 2. května a v úterý 3. května 2022 od 8.00hod. -16.00 hod. 

K zápisu je nutné přinést :
  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce
  • vyplněná žádost Žádost o přijetí , Zápisní list
  • lékařské potvrzení Lékařské potvrzení

       Dokumenty potřebné k přijetí je možné v tištěné podobě vyzvednout v týdnu od 25. 4. – 29.4. 2022 od 8.00 – 16.00hod. v budově školy. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole :

Mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání Ukrajina

zápis MŠ Ukrajina