Říjen

Měsíční projekt

Recyklohraní – ekologický projekt

Les ve škole – badatelský projekt

Všeobecné zaměření

Novodobá tradice – Halloween

Změny v přírodě na podzim

Sportovní zaměření

Cvičení na nářadí ve třídě

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

Umělecké zaměření

Práce s přírodním materiálem – zvířata

Výzdoba na Halloween

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her

Akce

Halloween – 26. 10. – 13. 00 – 16. 10

Program : práce ve skupinkách

soutěže ve strašidelných kostýmech ve třídě