ZÁŘÍ

Měsíční projekt

Pomáháme si a respektujeme se

 

Všeobecné zaměření

Četba na pokračování

Hry zaměřené na posilování vztahů mezi dětmi

Přichází podzim – vycházky do lesního království

 

Sportovní zaměření

Cvičení a hry na Obecním hřišti

Cvičení a hry na zahrádce MŠ

 

Umělecké zaměření

Práce s přírodním materiálem

Práce s odpadovým materiálem

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her