ZŠ a MŠ Rosovice je spádovou školou pro obce Rosovice, Holšiny a Sychrov.
Základní škola je škola malotřídní. Vyučuje se ve třech třídách. V I. třídě 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3. a 4. ročník a ve III. třídě 5. ročník.

Budova naší školy se nachází v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné, menší počet dětí ve třídách zajišťuje všem individuální péči.

Všichni pracovníci školy – pedagogové i provozní zaměstnanci se snaží o vytváření bezpečného, zdravého a podnětného prostředí. Usilujeme o tvořivého, samostatného a spokojeného žáka, který bude dobře zvládat řešení životních problémů, bude schopen samostatně komunikovat, bude tvořivý, ohleduplný a tolerantní k sobě samému, ostatním lidem i přírodě a bude se chtít dále vzdělávat.

Velký význam v životě školy mají nejen vzdělávací aktivity, ale také zapojování pedagogů i žáků do společenského a veřejného života obce jako např. Vítání občánků, Zpívání v kostele atd. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy v 1.- 5. ročníku „TVOŘIVĚ ZA POZNÁNÍM “.