6:30 – 8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity.

8:00 – 8:30

Pohybové aktivity, rozcvička.

8:30 – 9:00

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9:00 – 9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity.

9:30 -11:00

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.

11:00 – 11:30

Rozdělení dětí na předškoláky a mladší děti. Starší děti – příprava na nástup do základní školy, mladší děti – opakování činnosti z dopoledne.

11:30 -12:00

Oběd a osobní hygiena dětí.

12:00 -14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, práce s předškolními dětmi.

14:00 -14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena.

14:30 -16:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.