Eva Poláčková – vedoucí učitelka
Kateřina Petáková – učitelka
Hana Kajgrová – asistentka
Ivana Bečičková – školnice