Třídní plán od 5.12. – 9.12. 2022

Integrovaný blok: Těšíme se na Ježíška

Podtéma: Zima už nám začíná, čerti lezou z komína

Námětová hra: Na čerty, na malíře, na dopravu

Smyslové hry a didaktické hry: rozdíly na obrázcích, hledat správné řešení

JV chvilka: rozvíjet potřebu vyprávět – jak se těším na Mikuláše a čerta, zpětná vazba –  zážitky z návštěvy Mikuláše a čerta

Spec. ped. péče : rozvíjet hrubou a jemnou motoriku – lepení, vystřihování, skládání papíru

Didaktické cílené činnosti:

  1. POHYB

Činnosti :

PH – Je to žert, nebo čert, cvičení s drátěnkami, tanec – improvizace, hod horním obloukem

  1. ŘEČ

Činnosti :

Rozvoj slovní zásoby na téma : Co víme o čertech?

Čertí dialog – bl – l, bl – l

Báseň Mikuláš – Mikuláši, Mikuláši, kdopak tady děti straší? Jsou to čerti chlupatí, nezbedníky vyplatí.

                              Mikuláši, Mikuláši, kdo ti košík poponáší? Anděl dárky nese ti, už se těší na děti.

  1. POZNÁVÁNÍ

Činnosti :

Kdo je čert, anděl a Mikuláš, kdo je zlý x hodný – základní antonyma

Číselná řada 1 – 3 – 5 ( mladší děti )  1 – 10 ( předškoláci )

  1. Estetika

Činnosti :

Čertík – práce s uhlem 

Písně : Bude zima, bude mráz, Vánoce, vánoce

Hra na dětské hudební nástroje

Nácvik činností na vánoční pásmo

  1. PRAKTICKÉ ČINNOSTI

Samostatné převlékání a obouvání, hygiena, správná chůze po schodech – střídání nohou

 

Eva Poláčková, Kateřina Petáková