Třídní plán od 27. 6. –15. 7. 2022

 

Integrovaný blok : Ahoj školko

Podtéma : Bezpečnost v MŠ i na cestách

Námětová hra : Na cestovatele, rodina jede na prázdniny, na dopravu

Smyslové hry a didaktické hry : Kimovky, ptáčku zazpívej – poznávání podle hlasu, společenské hry

JV chvilka : rozpočítadla, hádanky, vytváření rýmů

Spec.ped.péče :  bezpečnost v novém prostředí, procvičování jmen a příjmení, ověření znalosti – kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník

                           

Didaktické cílené činnosti :

 1. POHYB

Činnosti :

 • HPH : Uvíjíme věneček, Pásla ovečky, Tancovali vrabci, PH: Rybičky, rybáři jedou
 • Cvičení s různým náčiním – obruče, kostky …
 • Využití venkovních pomůcek : švihadla, míče ….
 • Míčové hry, jízda na koloběžkách a odrážedlech, slunění na zahradě, hry s vodou

 

 1. ŘEČ

Činnosti :

 • Samostatné vyprávění o sobě, o své MŠ, co mám rád, co mě baví
 • Slovní řetězec – Až pojedu na prázdniny, do kufru si zabalím …..
 • Samostatná reprodukce známého či přečteného textu

 

 1. POZNÁVÁNÍ

Činnosti :

 • Seznámení s novými kamarády s MŠ Pičín
 • Znaky léta, bezpečnost aktivit v přírodě, u vody …
 • Předškoláci – pracovní listy – dějová posloupnost
 • Programování – Robotická včelka

 

 1. ESTETIKA

Činnosti :

 • Poslech folkových a trampských písní
 • Malujeme na téma: U vody
 • Poslech pohádek o cestování

 

 1. PRAKTICKÉ ČINNOSTI
 • Skládání papírových lodiček, samostatnost, hygiena, vzájemná ohleduplnost a pomoc kamarádům dle potřeby
 • Bezpečné chování při přecházení silnice, na průlezkách, u vody, v lese ….
 • 27.6. – Zahradní slavnost od 16:00 

 

                                           

    Eva Poláčková, Kateřina Petáková