Třídní plán od 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023

 

Integrovaný blok : Jaro se probouzí

Podtéma : Poslové jara

Námětová hra :  na zahradníky, na hospodáře – stavba farmy z lega, z dřevěné stavebnice

Smyslové hry a didaktické hry : barevné kamínky – jaro – magic box, výběr obrázků – co patří k jaru?

JV chvilka : hádanky, logopedická prevence – dechová cvičení, nafukování tváří, tlačení jazykem do tváří

Spec. pg. péče :  správný úchop tužky, správné postavení prstů – špetkový úchop, vázání tkaničky, ml.děti – hry v krupici – špetka

                           

Didaktické cílené činnosti :

 1. POHYB

Činnosti :

 • střídání chůze a běhu na zrakový signál – ptáci se vracejí
 • přetahování lana, podbíhání, přeskoky
 • PH : Židličky – reakce na zvuk, děti se postupně snaží vejít na zmenšující se počet židlí – důležitá spolupráce
 • zdravotní cviky s květinami

 

 1. ŘEČ

Činnosti :

 • Rozhovory nad obrázky s jarní tematikou – tvoření vět
 • Básnička „Jaro“ – Se zimou se jaro pere, zpod hlíny se klíček dere. Ještě si moc nedovolí, přece jen se trochu bojí.

          Bílý kvítek skrývá ve sněhu: Nespálíš mou malou něhu. Zbytečně se jaro bojí, v kalendáři znovu stojí, že sluníčko

          pomoc spěchá, louky plné barev nechá.

 

 

 1. POZNÁVÁNÍ

Činnosti :

 • Duha a její barvy – poznávání a procvičování barev
 • Charakteristické znaky jara : první květiny, kdo se vrací ..?
 • PL – číslice a jaro

 

 1. ESTETIKA

Činnosti :

 • Tanec-Mazurka ( „Měla babka 4 jabka“)
 • Malujeme sněženky, tulipány…
 • Čtení příběhů z jarní tematiky

 

 1. PRAKTICKÉ ČINNOSTI
 • Sebeobsluha dětí, hygiena, zavazování tkaniček
 • Upevňování citových vztahů ke svému okolí, živým bytostem ( broučci …)

 

                                    Eva Poláčková, Kateřina Petáková