Zápis do mateřské školy se bude konat  v úterý 2. května a ve středu 3. května 2023 od 8.00hod. -16.00 hod. 

K zápisu je nutné přinést :

  • rodný list dítěte
  • OP zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte – pokud není totožný s trvalým pobytem  zákonného zástupce
  • vyplněná žádost Žádost o přijetí , Zápisní list
  • lékařské potvrzení Lékařské potvrzení

       

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole :

  1. Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky z důvodu povinného předškolního vzdělávání
  2. Děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou čtyř let věku a mají trvalý pobyt v obci Rosovice, seřazené od nejstaršího po nejmladší
  3. Děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt v obci Rosovice, seřazené od nejstaršího po nejmladší
  4. Děti s trvalým pobytem v obci Rosovice, které dosáhnou tří let věku po 31.8. daného roku
  5. Děti bez trvalého pobytu v obci Rosovice – řazeny od nejstaršího po nejmladší do kapacity MŠ

 

Mimořádný zápis k předškolnímu vzdělávání Ukrajina

zápis MŠ Ukrajina