V letošním roce máme nově zprovozněný elektronický předzápis do mateřské školy.

Zaregistrujte se prosím přímo na této adrese https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmsrosovice/KWE015_Prihlaska.aspx? a poté si stáhněte a přímo v počítači vyplňte přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Máte tam k dispozici i formulář určený k vydání potvrzení od dětského lékaře. Ten si prosím rovněž stáhněte a nechte od lékaře potvrdit. Oba vyplněné formuláře nám odevzdáte až přímo v den zápisu.

Pokud byste měli jakékoli potíže při této elektronické registraci, rádi Vám pomůžeme v době zápisu, tedy 2. a 3. května.

       

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole :

  1. Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky z důvodu povinného předškolního vzdělávání a mají trvalý pobyt v obci Rosovice
  2. Děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou čtyř let věku a mají trvalý pobyt v obci Rosovice, seřazené od nejstaršího po nejmladší
  3. Děti, které do 31.8. daného roku dosáhnou tří let věku a mají trvalý pobyt v obci Rosovice, seřazené od nejstaršího po nejmladší
  4. Děti s trvalým pobytem v obci Rosovice, které dosáhnou tří let věku po 31.8. daného roku
  5. Děti bez trvalého pobytu v obci Rosovice – řazeny od nejstaršího po nejmladší do kapacity MŠ