Duben

Měsíční projekt
Les ve skole – jarní ohlédnutí
Recyklohraní – nové úkoly

Všeobecné zaměření
Tradice Velikonoc
Tradice čarodějnic
Naše Země má svátek
Dopravní výchova

Umělecké zaměření
Práce s různým materiálem – Čarodějnice
Výrobky na Velikonoční jarmark

Sportovní zaměření
Cvičení na nářadí ve třídě
Cvičení a hry na Obecním hřišti
Cvičení a hry na zahrádce MŠ

Příprava na vyučování
Procvičování učiva formou didaktických her
Pracovní listy – práce ve skupinkách (Velikonoce, Čarodějnice)