BŘEZEN

Měsíční projekt

Les ve škole – předjaří

Cesta za pokladem

Recyklohraní

 

Všeobecné zaměření

Jaro v přírodě

Pane Komenský, díky.

Četba na pokračování

Stolní hry

 

Sportovní zaměření

Drobné pohybové hry ve třídě

Hry na zahrádce

Vycházky do okolí školy

 

Umělecké zaměření

Jarní výzdoba

Drobné výrobky na jarmark

Záložka do knížky

 

Příprava na vyučování

Procvičování učiva formou didaktických her