PROSINEC

Měsíční projekt

Vánoce

 

Všeobecné zaměření

Četba na pokračování

Tradice – Vánoce

 

Sportovní zaměření

Vycházky spojené s pozorováním

Drobné pohybové hry ve třídě

 

Umělecké zaměření

Adventní výzdoba

Výroba přání

 

Příprava na vyučování

Procvičování formou her

 

Akce

Čertovské rojení (13. 00 – 15. 00 hod.) – soutěže, diskotéka