V letošním školním roce je otevřeno jedno oddělení, které navštěvuje 22 dětí z 1. – 5. ročníku. Je zajištěna ranní družina od 7. 00 – 7. 30 hod., odpolední provoz od 11. 40 – 16. 10 hod. Školní družina využívá převážně III. třídu, která je vybavena tělocvičným nářadím, interaktivní tabulí a skříňkami s hrami. Za příznivého počasí využívá zahrádku MŠ, hřiště za školou, obecní hřiště a hlavně přírodu Brd. Děti se podílejí na výzdobě školy, výrobě drobných dárečků k slavnostním příležitostem a čistotě školy.

 

Projekty, které nás budou provázet celý rok

Děti si své dovednosti a znalosti budou rozvíjet v měsíčních a týdenních projektech a při odpoledních zaměření. Náročnost úkolů se bude řídit věkem dětí.

Les ve škole

Celým rokem je bude provázet ekologický program Les ve škole. Letos zaměřený na práci s metodikou Družina venku. Většina činností bude probíhat v lese Pod Sajovkou. Děti zde budou plnit úkoly zaměřené na ochranu přírody a lesní moudrost.

Recyklohraní

K dalšímu celoročnímu projektu bude patřit Recyklohraní. Program učí děti spoluzodpovědnosti za ochranu přírody a životního prostředí. Stejně jako předešlé roky se děti budou snažit plnit zadané úkoly, za které získají body.

Putujeme po českých hradech a zámcích

Na začátku roku děti dostanou kartu s cestovním deníkem a během roku budou dostávat lístečky se stopami např.: za práci, za hezké chování, služby ve třídě apod. Stopy se vyměňují za obrázky hradů a zámků, které se lepí do cestovního deníku.

V rámci družiny se děti mohou těšit na různé akce, např.: Drakiádu, Halloween, Karnevalovou diskotéku, Čarodějnice a jiné.