NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Naším  nejdůležitějším cílem je, aby se u nás děti cítily dobře a měly radost z učení.

I proto budeme usilovat o získání Certifikace Rodiče vítáni (rodicevitani.cz)

Dovolte mi seznámit Vás s některými novinkami, které pro tento rok postupně chystáme. Pevně věřím, že všechny změny povedou ke spokojenosti všech.

Výchovně – vzdělávací proces:
Naším cílem je zabezpečit především kvalitní výuku, ve které  děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí a své vzdělávání. Poznávají své silné i slabé stránky. Jako první krok zavádíme povinnou angličtinu  již od 1. ročníku.

Komunikace se školou:

Tuto oblast vnímáme jako prioritu a proto zavedeme pro každou třídu vlastní třídní stránky, kde naleznete veškeré důležité informace na jednom místě. Věříme, že tak získáte snadný a rychlý přehled o dění ve škole, veškerých akcích, probíraném učivu i domácích úkolech.

Stravování:
Všichni se už těšíme na zpestření stravování v podobě salátového baru. Děti a zaměstnanci školy si budou moci vybrat ke svému obědu ještě něco navíc. Např. zeleninové a ovocné saláty, čerstvé jogurty s ovocem, pudinky a další drobné pochutiny, které nám zpříjemní oběd v naší jídelně.

Tělesná výchova:
Pokusíme se zajistit kvalitní výuku tělesné výchovy i v našich prozatím skromných podmínkách, a to tak, že v zimním období využijeme nabídky kurzu bruslení v Příbrami a pokusíme se dojednat pronájem prostor tělocvičny v Pičíně. Kurzy plavání jsou zatím vzhledem k chystané rekonstrukci příbramského bazénu nejisté, nicméně i s touto variantou počítáme.

Vybavení školy:

Pokusíme se využít všechny nabídky na získání prostředků z dotačních programů, abychom dětem poskytli podnětné prostředí, ve kterém se budou rády učit a kde se jim bude líbit. Asi to nepůjde hned, ale budeme se snažit 😊.

Další aktivity a nápady budou přicházet, očekávám, že i od rodičů, a já Vás o nich budu informovat přes naše webové stránky nebo Školu on-line.