Za obec: p. Farová a p. Slavíková

Za rodiče: p. Petrášková a p. Kobík

Za pedagogy: p. Petrová a p. Petáková