Školní poradenské pracoviště

V ZŠ Rosovice je zřízeno Školní poradenské pracoviště za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP je v souladu s platnou legislativou a vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány  speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a asistentem pedagoga. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Pravidelné konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00 hodin.

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

Členové školního poradenského pracoviště:

výchovná poradkyně: PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

školní metodik prevence: Mgr. et Mgr. Veronika Procházková

asistent pedagoga: Lada Kumherová

speciální pedagog: PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

MŮŽETE SE NA NÁS OBRACET KDYKOLI

Informace pro rodiče k vyšetření v PPP:

informace_pro_rodice_k_vysetreni_v_ppp

ŠIKANA_-_INFO_rodiče__žáci

Program_proti_šikanování_ve_škole

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM:

ŠPP_2022-2023

ŽÁCI S PAS:

KLÍČ pro komunikaci s osobou s autismem

DESATERO KOMUNIKACE S PACIENTY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

ks-informacni-letak

ks-prukaz-osoby-s-pas

NIKOTINOVÉ SÁČKY A ZNĚNÍ ZÁKONA, KTERÝ NOVĚ UPRAVUJE JEJICH UŽÍVÁNÍ

2017-065_ochrana_před_návykovými_látkami