Školní poradenské pracoviště  na naší škole tvoří:

výchovná poradkyně: PhDr. Jaroslava Petrová

školním metodik prevence: Mgr. Veronika Procházková

Můžete se na nás obracet kdykoli. 

Pravidelné konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00 hodin.