Školní poradenské pracoviště

V ZŠ Rosovice je zřízeno Školní poradenské pracoviště za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP je v souladu s platnou legislativou a vyhláškou č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány  speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a asistentem pedagoga. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy.

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

Členové školního poradenského pracoviště:

výchovná poradkyně: PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

školní metodik prevence: Mgr. et Mgr. Veronika Procházková

asistent pedagoga: Lada Kumherová

speciální pedagog: PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

Můžete se na nás obracet kdykoli. 

Pravidelné konzultační hodiny: úterý 13.00-14.00 hodin.