1. ROČNÍK – třídní učitelka Mgr. Denisa Simmerová

1. ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

PONDĚLÍ

ČJ

M

ČJ

PRV

ÚTERÝ

ČJ

M

ČJ

HV

 

STŘEDA

TV

TV

M

PRV

 

ČTVRTEK

ČJ

M

AJ

ČJ

 

PÁTEK

ČJ

M

ČJ

VV

 

 

2. ROČNÍK – třídní učitelka Mgr. Denisa Simmerová

2. ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

PONDĚLÍ

ČJ

M

ČJ

PRV

ÚTERÝ

ČJ

M

ČJ

HV

 

STŘEDA

TV

TV

M

PRV

 

ČTVRTEK

ČJ

M

AJ

ČJ

 

PÁTEK

ČJ

M

ČJ

VV

 

 

3. ROČNÍK – třídní učitelka Mgr. et Mgr. Veronika Procházková

3. ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PONDĚLÍ

ČJ

M

PRV

AJ

ČJ

 

ÚTERÝ

ČJ

M

ČJ

HV

AJ

 

STŘEDA

TV

TV

ČJ

AJ

VV

 

ČTVRTEK

ČJ

M

ČJ

ČJ

 

PÁTEK

ČJ

M

ČJ

PRV

M

 

 

4. ROČNÍK – třídní učitelka Mgr. et Mgr. Veronika Procházková

4. ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PONDĚLÍ

ČJ

M

VL

ČJ

AJ

M

ÚTERÝ

ČJ

M

VV

VV

 

STŘEDA

TV

TV

ČJ

AJ

HV

 

ČTVRTEK

ČJ

M

VL

AJ

 

PÁTEK

ČJ

M

ČJ

INF

 

 

5. ROČNÍK – třídní učitelka PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová

5. ROČNÍK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PONDĚLÍ

ČJ

M

VL

ČJ

AJ

M

ÚTERÝ

ČJ

M

VV

VV

 

STŘEDA

TV

TV

ČJ

AJ

HV

 

ČTVRTEK

ČJ

M

VL

ČJ

 

PÁTEK

AJ

ČJ

M

INF