Seznam přijatých dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. proběhne v ZŠ Rosovice dne 12.4.2023 od 14 do 17 hodin zápis do 1. třídy žáků narozených od 1.9.2016 do 31.8.2017. Pokud někdo tento termín z jakéhokoli důvodu nestihl, je možné uskutečnit zápis  i dodatečně, a to do konce dubna 2023.
  • Od letošního roku máme  nově zprovozněný elektronický systém předběžného zápisu, do kterého je možné vstoupit přímo z této adresy  https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmsrosovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=686 a v klidu již nyní vyplnit potřebné údaje k zápisu. Na tomto místě si rovněž můžete stáhnout formulář přihlášky ke vzdělávání, případně i žádost o odklad školní docházky. Do těchto stažených formulářů lze zapisovat přímo z počítače. Poté je potřeba vyplněný formulář přihlášky (v případě žádosti o odklad i tuto žádost) vytisknout, podepsat a přinést k zápisu. 
  • V případě, že nemáte možnost doma formuláře vytisknout,  vytiskneme je ve škole.
  • Pokud by Vám tento způsob nevyhovoval, je možnost vyplnit společně přihlášku přímo v den zápisu. 
  • S dětmi, formuláři, Vaším občanským průkazem a rodným listem dítěte se poté prosím dostavte 12. dubna do školy, kde už se na Vás i na děti moc těšíme.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Jestliže zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce se svou písemnou žádost rovněž přijít a doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a školní vývěsce po ukončení správního řízení.